Pompy ciepła – najważniejsze pojęcia

Pompa ciepła to nowoczesne urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii, które umożliwia niemal darmowe ogrzewanie wnętrz i wody użytkowej. Podczas przeglądania ofert firm specjalizujących się w jej montażu, można napotkać różne pojęcia związane z taką instalacją. Co dokładnie oznaczają najważniejsze z nich?

 

Instalacja pompy ciepła

Jest to układ składający się z agregatu pompy oraz instalacji źródła ciepła, takich jak sondy czy kolektory ziemne. Obejmuje on również elementy techniki regulacyjnej i pompy cyrkulacyjne, a opcjonalnie – także zbiorniki na podgrzaną wodę oraz buforowe.

 

Bufor

Jest to zbiornik zlokalizowany pomiędzy pompą ciepła a całym układem centralnego ogrzewania. Jego rolą jest gromadzenie energii cieplnej w celu jej późniejszego wykorzystania w czasie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło w budynku.

 

Dolne źródło

Dolnym źródłem w instalacji pompy ciepła jest środowisko, z którego pozyskiwana jest energia cieplna do ogrzewania. Istnieją trzy podstawowe grupy dolnych źródeł: woda, grunt oraz powietrze.

 

Instalacja dolnego źródła

Instalacja dolnego źródła to część układu, która umożliwia pozyskiwanie i transport energii cieplnej. Przykładowo w systemie gruntowym, jest to układ rur PE kolektora poziomego lub pionowego, w których krąży solanka.

 

Solanka

Solanka to ciecz, będąca mieszanką wody oraz środka przeciwdziałającego zamarzaniu. Znajduje ona zastosowanie w instalacjach pomp, gdzie jest wykorzystywana jako nośnik ciepła.

 

Górne źródło

Górnym źródłem jest miejsce, do którego pompa ciepła dostarcza energię pozyskaną ze źródła dolnego. Może być to system centralnego ogrzewania – wodnego lub powietrznego, jak również instalacja ciepłej wody użytkowej.

 

Moc grzewcza

Mocą grzewczą określa się użytkowe ciepło ogrzewania, które jest oddawane w ściśle określonym czasie przez wytwornicę. Podawana w kilowatach, powinna odpowiadać co najmniej obciążeniu grzewczemu obiektu budowlanego.

 

Znajomość podstawowych pojęć związanych z instalacją pompy ciepła pozwoli łatwiej zrozumieć jej budowę i zasadę działania, a dzięki temu – maksymalnie wykorzystać oferowany potencjał i uniknąć ewentualnych błędów eksploatacyjnych.